Solid Edge - Plastični delovi

Solid Edge je idealan izbor za proizvodnju plastičnih delova ili alata za plastiku, jednako brzo kao industrijska verzija obuhvata modeliranje punih površina i sadrži zanimljiv niz mogućnosti za stvaranje traženih oblika, silueta, kreirajući odvojene krive i površine, u asocijativnom stvaranju klipova i blokova.

Modeliranje plastičnih delova

Modeliranjem osnovnih elemenata sada se upravlja skoro sa svim 3D sistemima. Pri tome je važna mogućnost efikasne upotrebe procedura CAD sistema, ali “tako da zapravo u praksi”, mapiranje i primena programa naglašavaju i teže da nametnu svoju viziju procesa planiranja za klijenta.

Rapid Blue je tehnologija površinskog modeliranja i fleksibilni alat za stvaranje bilo koje uobičajenog oblika, koji eliminiše stvaranje tradicionalnih ograničenja površina prema “stablu istorije”. To omogućuje kreiranje površine sa nekoliko sekcija profila i prateći putanje sa promenama nezavisno od istorije njihovog nastanka.

Analize

Solid Edge Plastové dílySolid Edge softver obuhvata kompletnu grupu alata za analizu svojih i uvezenih modela. Tokom rada na uveženim podacima daje podršku da se kontroliše geometrija i ukazuje na nesastavljene rubove. Na modelima plastičnih delova se zahtevju analize za proveru zidova, a model za rad sa površinama je važna funkcija za prikazivanje zaobljenih i krivih površina. Naravno, tu je i skup komandi za merenje rastojanja (u svakoj osi i normalno na najkraćoj relaciji između površina) i preuzimanje informacija o elementima. Dizajner stoga može da se koncentriše u potpunosti na svoj posao.

Izrada alata

Solid Edge u svom osnovnom paketu obuhvata sve funkcije potrebne za uspešni razvoj alata za brizganje plastike tradicionalnim postupkom. Solid Edge u fazi projektovanja, naravno koristi asocijativnost, tako da svaka promena u originalnom modelu utiče na promenu celog oblika.

Solid Edge Plastové dílyModul Solid Edge-a za kalupe (Modul Solid Edge Mold Tooling) nudi dodatno profesionalno okruženje za ubrzanje i pojednostavljenje konstrukcije profila kalupa za plastiku, naravno uz pomoć jedinstvene tehnologije i procesa Solid Edge-a. Pored toga,kroz integraciju sa Solid Edge Insight, ovaj proizvod obezbeđuje direktnu podršku ne samo konstrukciji, već i u upravljanju tehničkom dokumentacijom tokom procesa odobravanja. Alat kalupa ne znači samo biblioteka standardnih delova za sklop, već je potpuna aplikacija sa pogledom za uprošćavanje i ubrzavanje konstruisanja.

Ceo proces će biti lansiran za kreiranje novog proizvoda i ubaci livenje. U ovoj fazi, određeni su parametri u zavisnosti od skupljanja i mesta. Od toga da je livenje predstavljeno kratkom analizom zidova, postoji direktna kontrola, ili bi postojao problem uklanjanja komada iz kalupa. Posle automatskog kreiranja uvodnika i blokova korisnik definiše njihov položaj i proverava svaku kombinaciju. Posle određivanja osnovnih dimenzija i tipa osnovnih ploča biće automatski generisane sve ostale ploče i odabrani standardni delovi. Sledeća faza je definisanje sistema uliva i njegovog kraja. Čak u ovoj fazi očekuje se minimalni broj ulaza. Za aktiviranje je dovoljno dati na skici u 2D i uneti profil ili suženja i za to odabrati njiihov oblik uliva.  Sistem će odmah reflektovati ovu geometriju na podeonu liniju i izvesti uklanjanje materijala na pojedinačnim delovima.

Istovremeno aplikacija koristi biblioteku standardnih delova. Korisnici samo treba da izaberu komponente i definišu svoje pozicije ili izaberu skicu koja se može dobiti. Zahvaljujući tehnologiji sistemske biblioteke, nako što su automatski umetnuti podesiti sve elemente u vezi. Ako korisnik ubaci izbacivač, sistem automatski detektuje funkcionalne površine na livu i zakači ih. Korisnik može brzo i lako da upavlja konstrukcijom kalupa u 3D, onda se mogu upotrebiti jedinstvene mogućnosti Solid Edge sistema u pripremi crtaža.

Osim toga, značajna je integracija alata za kalupe u Solid Edge Insight (Mold Tooling Solid Edge Insight) za upavljanje dokumentacijom. Insight Connect onda obezbeđuje brzu i sigurnu komunikaciju za potrebe komentarisanja i odobravanja dokumentacije stvorene ne samo u okviru kompanije, već i između dobavljača i kupca.

Горе