Solid Edge - Sheet Metal Parts

Solid Edge koristi jedinstven intinuitivni interfejs koji omogućava da sepostignu odlični rezultati u najkraćem mogućem vremenskom roku. Za industrijske-specifične procesne komponente sistema uključuje neophodna znanja i unapred određene karakteristične postupke. Primer upotrebe u određenim industrijama je specijalizovano okruženje za kreiranje delova napravljenih od limova – Solid Edge Sheet Metal, koji je integralni deo standardne instalacije programa.

Solid Edge okruženje za delove od lima je poznato kao najproduktivnije u svojoj klasi. Mnoge kompanije (ne samo u svetu, već i u našoj zemlji) su izabrale Solid Edge zbog kvaliteta i kapaciteta u ovoj oblasti. Solid Edge omogućava brzu, jednostavnu i efikasnu konstrukciju delova od lima i sklopova, uključujući izmene i proizvodne linije, dok su delovi koji se direktno kreiraju vezani sa šablonima u razvijenom stanju odmah upotrebljivi za proizvodnju.

Ovo okruženje od početka sadrži sve osobine i posebne elemente koji ispunjavaju simulaciju posebnih procedura za proizvodnju delova od lima i mogu se dobiti za probijanje, lasersko sečenje, sečenje plazmom i vodenim mlazom, uključujući programiranje na mašini i onda savijanje na savijačici ili konvencionalnim presama. Dobijeno razvijeno stanje modela lima, koje poštuje kalkulaciju CSN i korisnikove navike, je prirodan deo procesa.

Know - how

Solid Edge Plechové dílySolid Edge u sebi sadrži opšta znanja i iskustvo, a dopušta upotrebu posebnog znanja kompanija, kojeg dele u uobičajenoj upotrebi i automatski su dostupna za početnike. Naravno, prisutne su memorisane raznolike komercijalne prakse (npr. rešavanje kontakne ivice).

Solid Edge obezbeđuje kontinualnu upotrebu znanja o standardnim pitanjima i problemima, i proveru njihove tačnosti. Bilo da je biblioteka često korišćenih oblika i elemenata ili kontinualni monitoring ključnih vrednosti kao što je minimalno rastojanje krive savijanja od ivice kružne rupe ili ivice dela itd., koriste se sonzori koji uvek osiguravaju da su rezultati korektni. Takođe, npr. moguće je aktiviranje senzora, koji upozoravaju korisnike na mogućnost prekoračenja navedene maksimalne veličine ploče.

Razvijeni oblik

Asocijativni razvijeni oblik je prirodan deo procesa i može se dobiti automatski. Dobijanje prave veličine zmagljuje moguće načine da su u potpunosti podređeni potrebama alatnih mašina. Moguća je koristiti različite formula za računanje vertikalnih dužina, kao i korisničkih tabela ovih “otisaka” i drugih opcija. Ovi parametri mogu, u bilo koje vreme i u bilo kojoj fazi dizajna da se izene, modifikuju ili kombinuju. Korisnik nije ograničen na simulaciju za konfiguraciju direktno unapred na jednu vrstu opreme, potencijal promene naravno se značajno razlikuje.

Pri kreiranju modela razvijenog stanja, takođe se automatski izračunava minimalna veličina ploče koja je potrebna za pripremak. Ova dimenzija je poznata kao svojstvo iz tabele, atribut datoteke i na taj način lako može da se koristi kao automatska oblast na površini ili prenosi direktno u informacioni sistem. Tipični parametri koji određuju oblik krivih, koji su neophodni za proizvodnju modela su sažeti u potpuno podesivoj tabeli za savijanje formirajući jasno izdvojene podatake potrebne za proizvodnju. Tabela za savijanje može da se koristi za familije delova, a sekvence savijanja mogu biti izmenjive.

Zapisi u DXF-u

Solid Edge Plechové díly

Solid Edge standard dozvoljava čuvanje uzoraka ploča iz modela direktno u DXF, koji može biti predpodešen preko kojih elemenata medela će biti sačuvan na bilo kom nivou, nivo koji je inkorporiran ili vizuelne karakteristike boja slojeva, tipova linija, itd. Ove procedure štede vreme zbog čega nije neophodno dobiti relevatnu geometriju alata mašine za izradu prvog crteža.

Ova funkcionalnostje poboljšana zapisivanjem podataka o savijanju, kao što su pravac savijanja, ugao, radijus, …. direktno u DXF. Podaci su snimljeni u obliku spremnom za direktno programiranje sistema mašina TRUMPF, ali korisnik može lako da podesi konfiguraciju. Za komunikaciju direktno sa mašinama, dobijanje podataka i njihovu upotrebu stoga nije neophodno potrebno koristiti dodatne aplikacije (“add-on”), već su one takođe dostupne u Solid Edge-u.

Unos tuđih podataka

Solid Edge poseduje konvertor uobičajenih 3D formata (IGES, STEP, itd.) i direktno može da pročita osnovne informacije iz niza konkurentskih CAD sistema kao što su fajlovi sistema: CATIA, Pro / Engineer, Invertor, SolidWorks, Mechanical Desktop itd. Iz nekih drugih 3D sistema za jednostrani unos tuđih podataka i dobijanje razvijenog oblika modela vam takođe omogućuje Solid Edge, jer je u tom području znatno duže.

Sa sinhronom tehnologijom mogu se uvesti radne funkcije savršeno normalno, kao da su generisane direktno u Solid Edge-u. Na primer, moguće je direktno izmeniti parametre dimenzija bez potrebne istorije koja je u oblasti metalnih delova jednakih funkcija.

 

Горе