Elektromehanika

Solid Edge je zbog svoje otvorenosti idealan alat za konstruisanje, uključujući konstrukciju električnih i mehaničkih komponenata, ramova, metalnih i plastičnih delova i sl. To obično obuhvata merne i prekidačke uređaje, mašine za igru, prodaju i parkiranje, alati za transport, uređaji potrošačke elektronike. Sigurno je da se mogu dodati još mnogi drugi primeri.

Učešće u konstrukciji mehaničkih i električnih delova

Solid Edge ElektromechanikaJedinstvena tehnologija virtuelnih komponenti omogućava dizajneru i glavnom inženjeru da jednostavno opišu svoje namere i stoga da u neobičajenom kratkom vremenu  počnu proces kontinualnog razvoja. Dizajner električne opreme daje strukturu proizvoda za pojedinačne sklopove i komponente direktno u Solid Edge-u. Sada je ovaj proces na virtuelnoj strukturi olakšan. Lako se vrše izmene i prilagođava razvoju.

Konstruktor uz pomoć jednostavnih 2D/3D crteža skicira svoje ideje i crteže koji mogu biti atributi direktno iz izveštaja podsklopova i delova. Naravno, to obuhvata postojeće delove koncepta virtuelnog sklopa. Nakon rešavanja osnovnih dimenzijskih i funkcionalnih pitanja mogu se napraviti virtuelne komponente u realnim, fizički postojećim datotekama i nad njima se mogu dodeliti prava korisnicima da sarađuju i istovremeno rade na tom sklopu. Prednost sistema Solid Edge-a je činjenica da se konstruisanje sa upotrebom virtuelnih komponenti može uraditi u bilo koje vreme tokom rada sa sklopom! Zato je moguće efikasno definisati i promene dizajna i modifikacije postojećih, funkcionalnih sklopova. Konstruktori električnih ili elektronskih uređaja, paralelno sa dizajnom mehaničkih delova električnih uređaja rade u specijalizovanim aplikacijama, koje se koriste za rad.

 

Crtanje jednostavne električne instalacije

Solid Edge može direktno izvući ožičenje ili dijagram razvoda drugih medija (hidraulika, pneumatika, itd.) i predstavlja važan instrument kako bi se olakšao rad sa entitetima blok električnih šema i veza. Ključni alat za uštedu radnog vremena je mogućnost direktne upotrebe blokova, nalaze se u obliku DWG datoteka, rad na nekoliko nivoa i nekoliko blokova.

Žice i kablovski snopovi – rad sa sofisticiranim CAD sistemima

Naravno, 3D dizajn ožičenja i kablovskih snopova izvlače se preko prostorne putanje. Unos u Solid Edge se može uraditi manualno preko rute kablova (linija ožičenja bilo kog oblika), ili automatski kreirane veze za kablovski snop iz elektročnog CAD sistema.

Solid Edge automatski postavlja komponente i dijagram ožičenja pomoću povezivanja virtualnom kontakt žicom ili kablovima. Dizajner pravi fizički uvoz električnih komponenata, uključujući upravljanje promenama trajektorija i preispitivanje mogućih kolizija. Izlazni fajl bi tada bila posebna tabela ožičenja i kabla, sa dimenzijama ili izvoz tih specifični podataka nazad u električni CAD sistem ili informacioni sistem.

PCB u 3D

Uz program, PCB u 3D je već uključen u Solid Edge i predstavlja potprogram da se kreira PCB  u samo nekoliko trenutaka. Samo preuzmite IDF ili ASCII fajl, da može da se kreira program za dizajn PCB-a. IDF („Intermediate Data Format“ ) je standardni format za razmenu podataka između sistema za projektovanje štampanih ploča (PCB, je ekvivalent engleskoj skraćenici PCBs “Printed Circuit Boards” – štampana ploča) i sistema za mašinsko konstruisanje.

Bilo koja prostorna nedoslednost koju može elektro-projektant da previdi ili potom dovesti do formiranja PCB sklopa, se bez odlaganja konvertuje u 3D prostor. Na tom mestu, funkcionalnost Solid Edge-a je da direktno suprostavljene komponente mogu da se pomeraju do željene lokacije, a položaj ovih izmena se automatski reflektuju nazad u program za dizajn PCB-a.

 

Горе