Solid Edge - Pretvarjanje v 3D

Solid Edge je jedini CAD sistem, koji nudi mogućnost za upotrebu naprednih i jedinstvenih hibridnih 2D / 3D rešenja “evolucija u 3D”, gde konstrukcija Solid Edge 2D simultano koristi postojeće podatke i nove 3D modele. Prelaz sa 2D crtanja na 3D modeliranje može se podeliti u četri uzastopna koraka. Solid Edge pruža provereni set specijalnih alata i radni tok koji vas vodi kroz svaki korak i skladištenje podataka, “know-how” i procesno znanje koje je korišćeno u predhodnom koraku.

Korak 1 – Promene u 3D koje vam odgovaraju, i još kompletiranje započetog posla na vreme

Da bi zaštitili vašu investiciju u postojećim projektima

Solid Edge je u mogućnosti da čita i edituje postojeće 2D fajlove preko čarobnjaka za prenos podataka, sve definicije stilova linija, veličina, fontova i nivoa. Za rad sa Pro / ENGINEER, Mechanical Desktop, AutoCAD, ali i tipom neutralnog fajla IGES, STEP, DXF i prevodilac za ME10 i mnoge druge.

Uradili što ste ste trebali danas, dok učite!

Jasno je da je prioritet obavljanje posla dok učite novi sistem upravljanja. Solid Edge stoga sadrži izuzetne sposobnosti za crtanje sa efikasnim alatima za konstruisanje i dimenzionisanje projekcija / pogleda, koji podržavaju sve međunarodne standarde. Za korisnike, tranzicija sa AutoCAD-a je još lakša jer poseduje mogućnost rada na isti način (model prostor / pogledi itd.).


Korak 2 – lako pretvoriti 2D geometriju u 3D model

Naravno idemo u 3D!

Upotrebom čarobnjaka za transfer mogu se lako konvertovati 2D crteži u inteligetne 3D modele koji se mogu koristiti u sklopu ili drugim koracima proizvodnje. Ovaj jednostavni, ali veoma moćan alat koji vam omogućava da odaberete koji pogledi definišu 3D modele, i daju punu kontrolu nad kreiranjem dizajna upotrebom standardnih funkcija Solid Edge. Komande sa kojima ste familiarni su takođe korisne u 3D na ovaj način smanjuju se prepreke u radu i štitite svoju investiciju.

Čarobnjak za transfer iz 2D u 3D omogućuje lakše i brže prebacivanje, dok opšti oblik modela preuzet iz postojeće geometrije, uključujući i kontrolu dimenzija.

Iskoristite moćne osobine ikona za 2D crtanje i dimenzionisanje koje je podržano sa svim poznatim međunarodnim standardima

Sada je jasno da nam je prioritet da se hitro izvrši zadatak zajedno da se nauči novi sistem upravljanja. Solid Edge stoga sadrži izuzetne sposobnosti za crtanje sa efikasnim alatima za projektovanje i dimenzionisanje pogleda / projekcija, koji podržavaju sve poznate međunarodne standarde.

Brzo i lako editovanje prilagođene ili uvezene 3D geometrije

Zahvaljujući sinhronoj tehnologiji moguće je menjati 3D geometriju brzo i lako, čak i bez poznavanja istorije.

Korak 3 – Iskoristite hibridni 2D / 3D način konstruisanja

2D / 3D hibridno konstruisanje

Solid Edge je jedini CAD sistem u svojoj klasi koji nudi integrisani i funkcionalni hibridni 2D / 3D pristup i omogućava da napravite konceptualne cteže izveštaja (kao i delova) novog projekta na tradicionanli 2D način.

Onda možete dodati 3D elemente i kombinovati 2D i 3D prezentaciju, 3D geometrije se mogu dodati samo akto je to potrebno. Konfiguracija 3D delova mogu direktno da se vuku iz crteža u 2D. Solid Edge nudi nesmetani i istinski hibridni proces koji vam daje potpunu kontrolu nad svojim radom.

Zero D

Dubina hibridnog procesa 2D / 3D dodaje jedinstve način rada tehnologijom Zero D, koja omogućava konstruktoru da definiše celokupnu strukturu proizvoda pre nego što stvori određenu geometriju. Kada je struktura određena, može biti povezana sa novim ili uvezenim 3D modelom. Kada pretvaramo idejni projekat za strukturnu transformaciju u 3D delove i sklopove potrebna je samo jedna komanda i detaljan rad na projektu može da počne.

Koristeći Zero D, i obezbeđivanje strukture proizvoda i 2D rasporeda pre prelaska na 3D je važna osobina, koja omogućava nesmetani proces rada i omogućuje kompanijama da brzo reaguju na promene zahteva kupac. Projekat je u ranoj fazi razvoja još uvek dovoljno fleksibilan. Hibridni alat 2D / 3D funkcija Zero D nudi isti konfor kao i rad na modernim 2D alatima, dok istovremeno povećava prednost 3D.

 

Korak 4 – Kompletna konstrukcija 3D ... kada ste spremni

Iskoristite prednost već stečenih procesa i podataka nastalih uz njihovu pomoć, da bi se išlo u produktivni svet 3D. To vam omogućava da ponudite proizvode brže, sa većim kvalitetom i nižim troškovima.

Solid Edge je sveobuhvata i robustan program sa najmodernijimkorisničkim interfejsom koji će vas voditi pouzdano kroz sve korake standardnih radnih procesa i omogućiti da napravite delove i sklopove. Solid Edge automatizuje i pojednostavljuje  sve faze izrade projekta, od konceptualne skice za projektovanje pojedinih delova – sve pod nadzorom Solid Edge Insight osigurava kontrolu i upravljanje podacima. Solid Edge omogućava da isporučite proizvode na tržište brže, sa boljim kvalitetom i nižim troškovima.

Nedelju dana ili trajno – zavisi od vas. Na vama je da odlučite koliko dugo treba da nastavite da koristite 2D. Solid Edge dozvoljava da koristite najbolje od oba sveta sa visokom produktivnošću 2D / 3D hibridnog pristupa koji se može podržati čak na najsloženijim projektima bez žrtvovanja elegatne jednostavnosti postojećih procesa. Kada ste spremni, možete koristiti dobijeni tok procesa i kreirane podatke, i potpuno migrirati u produktivni svet 3D-a.

 

Горе