Solid Edge - Sinhrona tehnologija

Solid Edge čini kreiranje i uređivanje 3D CAD (računarski potpomognutog dizajna) modela bržim i lakšim kroz našu jedinstvenu sinhronu tehnologiju - koja kombinuje brzinu i jednostavnost direktnog modeliranja sa fleksibilnošću i kontrolom parametarskog dizajna.

Solid Edge Synchronní technologieSinhrona tehnologija omogućava konstruktoru da nastavi sa upotrebom parametarskih veza, tamo gde su one potrebne, u isto vreme radeći svoj posao znatno brže i jednostavnije nego pre. Dizajner može raditi ne samo sa modelima dizajnim u SolidEdge-u, već na jednostavan način može modifikovati modele iz ostalih CAD sistema.

 

Solid Edge sinhrona tehnologija vam omogućava brzo kreiranje novih proizvoda, lak odgovar na zahteve za promenom i istovremeno ažuriranje na više delova u sklopu. Ovom fleksibilnošću dizajna možete da eliminišete nezgrapno predplaniranje i izbegnete probleme sa vezama u stablu ili dugotrajnu preradu. Snaga sinhrone tehnologije takođe vam omogućava da tretirate multi-CAD podatke baš kao matične datoteke, podržavajući neometanu saradnju sa dobavljačima i partnerima.

 

Горе