NX CAD - Industrijski Dizajn i Stajling

Za dizajn proizvoda, sama struktura mora takođe da bude laka za upotrebu alata za kreiranje složenih oblilka sa naprednom vizuelizacijom. Jednake važnosti je interkonekcija rada na dizajnu i proizvodnje. NX udovoljava ovim zahtevima bez rezervi. Kobinovanjem nekoliko modula u celom sistemu NX omogućava postizanja odličnih rezultata u oblasti dizajna.

Ključne funkcije

NX CAD Průmyslový designShape Studio pokriva ceo proces razvoja od prvog stilskog dizajna preko konstrukcije i proizvodnje jednog sistema. Ovaj modul dozvoljava unos dizajnerovih zamisli i ideja u 3D modele direktno unutar NX okruženje. Lako kreiranje i modifikacija (bez stanki) slobodno oblikovane krive i površine, visoka krajnja vizuelizacija i asocijativni aspekti, su ono što ubraja ovaj Shape Studio u pet vrhunskih specijalilzovanih proizvoda u oblasti dizajna.

Modul Render pomaže da se napravi fotorealistična slika. Proizvodi Modul Render-a mogu se staviti u virtuelni sve, dodatim ispravnim karakteristikama materijala i sve osvetliti te time povećati uticaj i utisak na klijenta.

Od verzije NX6 je jednostavna instalacija, tu je i TrueShading alat, koji omogućava vizuelizaciju modela bez generisanja. Ovaj alat rešava odsjaje, senčenja i refleksije na zidovima i podovima, transparetnost, svetlo, itd. Prednost ovog alata je da se može uključiti tokom normalnog rada. On ima dovoljno kvaliteta u sebi za upotrebu u prezentacijama, priručnicima i dokumentaciji za kupce.

 

Горе