NX CAD - sinhrona tehnologija

Siemens PLM predstavlja revolucionarni način modeliranja – Sinhrona tehnologija je grupa alata za modifikovanje geometrije zavisno od njene istorije. Ti alati mogu uređivati modele koji su nastali u NX-u kao i modele koji su uvezeni iz drugih CAD sistema. Sinhrona tehnologija je do sada bila učestalo zamenjivana sa različitim eksplicitnim modelerima kao i direktnim modeliranjem. Promena modela je veoma jednostavna, ali ovim programom nije moguća integracija parametara gde je to striktno neophodno. Direktno modeliranje je bilo prvo približenje tom načinu rada sa parametarskim programima. Ipak, direktno parametarsko modeliranje uspostavlja veze i čini istoriju modela. Tako, na samoj brzini ažuriranja modela smo dobili skoro ništa. Ali i koraci napravljene sa direktnim modeliranjem mogu pomoći da se razbiju promene modela.

Sinhrona tehnologija kombinuje ova dva sveta. Sa jedne strane ona je uzela od eksplicitne brzine direktnog i jednostavnog modeliranja. Da bi ste promenili dizajn modela više nije potrebne gradivne blokove u istoriji. Jesnostavnim klikom na površinu koju želite da izmenite i napravite promenu bez obzira na druge gradivne blokove. Međutim, da ova promena ne bi donela do neočekivanih rezultata u dimenzijama modela, u modelu i dalje mora biti navoda i upita za različite odnose. Uglovi u relaciji mogu biri fiksni, lako dizajner može dozvoliti programu, da se program prilagodi njegovim zahtevima. Tako dizajner može da odredi parametarske veze, gde je to potrebno znatno brže nego ranije.

NX CAD Synchronní technologie

Za razvoj modela i dalje je potrebna 2D  geometrija, skica. Potom je i dalje u mogućnosti da precizno opiše visine i međusobne relacije. Ipak, što pre konstruktor napravi telo, crtež više neće biti aktivan. Sve kote su prenesena u relacije modela, program nadgleda sebe kroz aplikaciju Live Rules. Skica samim tim postojećeg modela se ne može menjati. Od sada sako konstruktor izabere površinu na modelu na kome želi da promena bude izvršena. Da bi se olakšala promena u ovom delu je prisutan volan (steering wheel). Uz pomoć volana konstruktor lako izvuče, rotira i reprodukuje. Sve ove operacije se, naravno, vrše pažljivo sa specifičnim dimenzijama.

Konstruktor može podesiti kote direktno na modelu i  time da promeni geometriju. Tako, konstruktor opet nema potrebu da traži relevatne crteže, kojim će promeniti model, već jednostavno staviti kotu i promeniti gde želi dimenziju. Uz promene, program odmah proveri ceo projekat u skladu sa izabranim dimenzijama pomoću aplikacije Live Rules. Sve što je između modifikovanih površina, takođe će se promeniti. Sa naprednim opcijama, program omogućava konstruktoru izabrani put bez obzira što neke promene nisu dozvoljene. Tako konstruktor zadržava potpunu kontrolu nad modelom. Kada koristi program, pokazano je da sinhrona tehnologija brzo prati i modifikuje model tako da je on sam po sebi ceo parametarski povezan. Na nivou celog sklopa sihnrona tehnologija dozvoljava promene dimenzija na modelu kao da je u pitanju sam model. Konstruktor samo odabere površinu koju želi da promeni i primeni promenu. Na takav način izmene nisu samo ograničene na jedan model. Konstruktor može da selektruje više stavki istovremeno i sve da promeni.

NX CAD Synchronní technologie

Sa novom verzijom sinhrone tehnologije uvedeno je modeliranje komponenti od lima. Ovaj tip modeliranja je složenijji od običnog zbog toga što model od lima ima svoje posebne zahteve. Sinhrona tehnologija stoga ne menja ugao savijanaj, a volan se preselio na ivicu krivine. Program automatski stavlja centar volana sam po sebi tako da je određeno pravilno savijanje po poluprečniku. Pri promeni geometrije tako sinhrona tehnologija nadzire pojavu zareza, preklapanje uglova, itd. Sve što sinhrona tehnologija dozvoljava na modelima u ovim programima, naravno je moguće i na uvezenim modelima. Stoga, modeli u STEP i IGES formatu konstruktor iskotira ui tim pripremi model. Sinhrona rehnologija će uzeti u obzir promene u međusobnim relacijama u Live Rules na uvezenom modelu i preslikati ih svakako. Takva fleksibilnost kada se radi sa uvezenim modelima je veoma dobrodošla za one gde partneri koriste različite programe. Konstruktor sada može iz rezultujuće 2D ravni (DXF/DWG) brzo da proizvede 3D model i koristi ga u svom kontekstu. U ovom kontekstu, može lako da koristi uvezene modele upotrebom sinhrone tehnologije lako menjajući kako bi proširio tašnost ili napravio korekciju. Ovo samo odbacuje vreme potrebno za čekanje da parter napravi promenu.

Горе