Optimizacija i operativno planiranje proizvodnje u tekstilnoj industriji

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete jednodnevnom seminaru posvećenom operativnom planiranju i optimizaciji proizvodnje u tekstilnoj industriji, primenom Siemens softverskog rešenja Tecnomatix Plant Simulation.

Tecnomatix Plant Simulation softver omogućava optimizaciju postojećih proizvodnih sistema i planiranje novih proizvodnih i logističkih sistema, kroz otklanjanje uskih grla, povećanje efikasnosti, bolje iskorišćenje resursa i smanjenje zaliha. 

Seminar će se održati u Privrednoj komori Beograda, ulica Kneza Miloša 12, Beograd dana 03.02.2023. sa početkom od 12h.

Namenjen srednjem i višem managementu kompanija iz oblasti tekstilne industrije.

Zbog velikog interesovanja, seminar će se organizovati hibridno, pa je osobama koje nisu u mogućnosti da budu sa nama u Beogradu omogućeno da prate događaj preko Teams aplikacije.

Prisustvo je besplatno, ali je registracija obavezna.

 

 

Dođite i pogledajte zanimljiva rešenja iz industrije, inspirišite se i diskutujte sa drugim korisnicima koji rešavaju slične probleme kao vi.

Agenda:

11:30 – 12:00 Kafa dobrodošlice, prijavljivanje

12:00 – 12:10 Uvodni govor predstavnika Privredne Komore Beograd

12:10 – 12:30 Predstavljanje kompanije Axiom Tech i SIEMENS rešenja za digitalizaciju i optimizaciju proizvodnih i logističkih sistema

12:30 – 13:00 Planiranje, organizacija i optimizacija proizvodnih i logističkih sistema primenom simulacija

13:00 – 14:00 Primeri realizovanih projekata u tekstilnoj industriji

14:00 – 14:15 Iskustvo tekstilne industrije koja koristi simulacije za operativno planiranje proizvodnje

14:15 – 14:30 Mogući izvori finansiranja ovakvih projekata

14:30 – 15:00 Diskusija

15:00 – 15:30 Ručak

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.