16. 8. 2021

Solarni trkački automobil dizajniran korišćenjem Siemens-ovih rešenja

Kompanija Sonnenwagen koristi Teamcenter, alat iz Siemensovog integrisanog paketa softvera i usluge Xcelerator-a, koji ubrzava proces projektovanja i smanjuje dodatnu potrebu za planiranjem i koordinacijom.


Efikasna razmena podataka između NX-a i Simcenter-a

Kompanija Siemens Digital Industries Software sponzoriše Team Sonnenwagen Aachen - nemačku studentsku inicijativu za razvoj novih koncepata održive mobilnosti - u procesu projektovanja i razvoja solarnog trkačkog automobila Sonnenwagen 3. Sonnenwagen koristi Siemens Teamcenter softver za koordinaciju i optimizaciju u međusobno povezanim oblastima aerodinamike, mehaničkih i električnih sistema i konstrukcija vozila. Pojednostavljenjem razmene između softvera NX i Simcenter, uključujući Simcenter softver STAR-CCM+ i Simcenter Amesim softver, Teamcenter omogućava Sonnenwagen-u lakšu i efikasniju razmenu modela.

Bez problema prilikom transfera podataka

Kompanija Sonnenwagen koristi Teamcenter, alat iz Siemensovog integrisanog paketa softvera i usluge Xcelerator-a kompanije Siemens, koji ubrzava proces projektovanja i smanjuje dodatnu potrebu za planiranjem i koordinacijom. Dizajn solarnog automobila, kao što je Sonnenwagen 3, zahteva tim koji mora da rukuje sa mnogo različitih delova koje je potrebno integrisati u glavni sklop. 

sonnenwagen

Koristeći Teamcenter kao alat za upravljanje podacima, Sonnenwagen je uspeo da ubrza procese koji se ponavljaju i dizajnira bolji Sonnenwagen 3.

"U prošlim fazama razvoja proizvoda redovno smo nailazili na probleme pri razmeni modela i podataka između različitih softverskih rešenja. To usporava naš proces projektovanja i stvara dodatne potrebe planiranja i koordinacije", rekao je Simon Quinker, potpredsednik i glavni direktor marketinga u timu Sonnenwagen. "Ključna tačka u našem razvoju je Teamcenter. Osim softvera, Siemens je podržao našu stručnost i znanje, pomažući nam da prevaziđemo prepreke i izvučemo maksimum iz softvera."

Razvoj dopunjen simulacijama

Sonnenwagen je koristio integrisani paket softvera u kombinaciji sa moćnim alatima za simulaciju. Siemensov softver NX omogućio je Sonnenwagenu da dizajnira novo spoljašnje kućište za solarni automobil Sonnenwagen 3, koje se dalje prebacilo u STAR CCM+ Simcenter i procenjena je njegova aerodinamička efikasnost. Pomoću Teamcenter softvera, omogućena je efikasna razmena modela između softvera, čime je omogućeno prenošenje rezultata nazad u softver Siemens NX radi optimizacije dizajna i ponovnog pokretanja iteracija. Osim toga, tim može koristiti Siemens Amesim softver za brze simulacije komponenti dizajniranih u NX -u prema njihovoj funkcionalnosti i koristiti rezultate za optimizaciju komponenti u NX -u.

"Veoma smo zadovoljni napretkom koji je Sonnenwagen postigao korišćenjem Siemensovih softverskih rešenja u celini", rekao je Naz Aydemir, konsultant za akademski razvoj kompanije Siemens Digital Industries Softvare. "Blisko sarađujući sa Siemensovim softverskim proizvodima tokom celog procesa razvoja, sjajno je videti kako Sonnenwagen prevazilazi izazove i omogućava nam, kao ponosnom sponzoru, da ponudimo rešenja koja mogu biti od koristi."

Горе