16. 8. 2021

Solarni trkački automobil dizajniran korišćenjem Siemens-ovih rešenja

Kompanija Sonnenwagen koristi Teamcenter, alat iz Siemensovog integrisanog paketa softvera i usluge Xcelerator-a, koji ubrzava proces projektovanja i smanjuje dodatnu potrebu za planiranjem i koordinacijom.


Efikasna razmena podataka između NX-a i Simcenter-a

Kompanija Siemens Digital Industries Software sponzoriše Team Sonnenwagen Aachen - nemačku studentsku inicijativu za razvoj novih koncepata održive mobilnosti - u procesu projektovanja i razvoja solarnog trkačkog automobila Sonnenwagen 3. Sonnenwagen koristi Siemens Teamcenter softver za koordinaciju i optimizaciju u međusobno povezanim oblastima aerodinamike, mehaničkih i električnih sistema i konstrukcija vozila. Pojednostavljenjem razmene između softvera NX i Simcenter, uključujući Simcenter softver STAR-CCM+ i Simcenter Amesim softver, Teamcenter omogućava Sonnenwagen-u lakšu i efikasniju razmenu modela.

Bez problema prilikom transfera podataka

Kompanija Sonnenwagen koristi Teamcenter, alat iz Siemensovog integrisanog paketa softvera i usluge Xcelerator-a kompanije Siemens, koji ubrzava proces projektovanja i smanjuje dodatnu potrebu za planiranjem i koordinacijom. Dizajn solarnog automobila, kao što je Sonnenwagen 3, zahteva tim koji mora da rukuje sa mnogo različitih delova koje je potrebno integrisati u glavni sklop. 

sonnenwagen

Koristeći Teamcenter kao alat za upravljanje podacima, Sonnenwagen je uspeo da ubrza procese koji se ponavljaju i dizajnira bolji Sonnenwagen 3.

"U prošlim fazama razvoja proizvoda redovno smo nailazili na probleme pri razmeni modela i podataka između različitih softverskih rešenja. To usporava naš proces projektovanja i stvara dodatne potrebe planiranja i koordinacije", rekao je Simon Quinker, potpredsednik i glavni direktor marketinga u timu Sonnenwagen. "Ključna tačka u našem razvoju je Teamcenter. Osim softvera, Siemens je podržao našu stručnost i znanje, pomažući nam da prevaziđemo prepreke i izvučemo maksimum iz softvera."

Razvoj dopunjen simulacijama

Sonnenwagen je koristio integrisani paket softvera u kombinaciji sa moćnim alatima za simulaciju. Siemensov softver NX omogućio je Sonnenwagenu da dizajnira novo spoljašnje kućište za solarni automobil Sonnenwagen 3, koje se dalje prebacilo u STAR CCM+ Simcenter i procenjena je njegova aerodinamička efikasnost. Pomoću Teamcenter softvera, omogućena je efikasna razmena modela između softvera, čime je omogućeno prenošenje rezultata nazad u softver Siemens NX radi optimizacije dizajna i ponovnog pokretanja iteracija. Osim toga, tim može koristiti Siemens Amesim softver za brze simulacije komponenti dizajniranih u NX -u prema njihovoj funkcionalnosti i koristiti rezultate za optimizaciju komponenti u NX -u.

"Veoma smo zadovoljni napretkom koji je Sonnenwagen postigao korišćenjem Siemensovih softverskih rešenja u celini", rekao je Naz Aydemir, konsultant za akademski razvoj kompanije Siemens Digital Industries Softvare. "Blisko sarađujući sa Siemensovim softverskim proizvodima tokom celog procesa razvoja, sjajno je videti kako Sonnenwagen prevazilazi izazove i omogućava nam, kao ponosnom sponzoru, da ponudimo rešenja koja mogu biti od koristi."

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.